• hello@voconsultants.vn
  • (+84) 909 865 891

Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng từ cuối năm 2022

Index

Căn cứ pháp lý

  • Luật cư trú 2020
  • Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật cư trú

Quy định về chấm dứt giá trị sử dụng của sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

Căn cứ vào khoản 3 Điều 38 Luật cư trú 2020, từ ngày 01/01/2023 toàn bộ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú không còn giá trị sử dụng. Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng nhưng không cấp mới sổ hộ khẩu và sổ tạm trú. Sổ tạm trú, sổ hộ khẩu sẽ bị thu hồi trong các trường hợp có thay đổi thông tin.

Tại khoản 2 Điều 26, Thông tư 55/2021/TT-BCA quy định: “Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký thường trú, điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, tách hộ, xóa đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, xóa đăng ký tạm trú dẫn đến thay đổi thông tin trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của Luật Cư trú và không cấp mới, cấp lại Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú.”

Như vậy, kể từ ngày Thông tư 55/2021/TT-BCA có hiệu lực, ngày 01/07/2021, khi đi làm các thủ tục được quy định ở trên thì người dân mới bị thu hồi sổ. Mọi thủ tục, giao dịch liên quan đến thông tin ngày 1-7-2021 vẫn được tiến hành bình thường vì mọi thông tin về cư trú đã được lưu trong sổ hộ khẩu, thì nay được lưu giữ và có thể khai thác trong Cơ sở dữ liệu cư trú.

Quy định về cách xác nhận thông tin về cư trú khi Sổ hộ khẩu không còn giá trị sử dụng

Từ trước đến nay, Sổ hộ khẩu là một loại giấy tờ rất quan trọng để thực hiện các thủ tục liên quan như: thủ tục hành chính; đăng ký khai sinh; khai tử; đăng ký kết hôn…và Sổ hộ khẩu đã gắn bó với rất nhiều thế hệ trong đời sống của người dân Việt Nam.

Nghị định 37/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31-12-2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân, hướng dẫn người dân có thể khai thác các thông tin về cư trú của mình bằng văn bản yêu cầu, bằng dịch vụ tin nhắn hoặc bằng cách truy cập vào Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Trên đây là thông tin về vấn đề giá trị sử dụng của Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Mọi vấn đề cụ thể, Quý khách hàng có thể liên hệ: 

DỊCH VỤ LUẬT SƯ DÂN SỰ TẠI CÔNG TY LUẬT TNHH VÕ & CỘNG SỰ 

Số điện thoại Luật sư tư vấn: 0909865891 – 0901476391. 

Hoặc gửi yêu cầu qua địa chỉ email: hello@voconsultants.vn 

Địa chỉ văn phòng làm việc: Tầng 8, Tòa nhà Callary, số 123 Lý Chính Thắng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Trân trọng./.

Author

Author

Lawyer Vo Thi Man

Scan the QR code to connect with us

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x