• hello@voconsultants.vn
  • (+84) 909 865 891

Dịch vụ đại lý thuế

Dịch vụ bổ trợ

Dịch vụ đại lý thuế

Dịch vụ đại lý thuế có tên đầy đủ là dịch vụ làm các thủ tục đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, lập hồ sơ đề nghị miễn thuế, giảm thuế, nộp thuế, hoàn thuế và các thủ tục hành chính về thuế khác thay người nộp thuế theo quy định Luật Quản Lý Thuế. Nằm trong mục tiêu cung cấp dịch vụ đa dạng cho khách hàng, đặc biệt hướng tới việc tối ưu hoá các chi phí cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ, chúng tôi linh hoạt cung cấp dịch vụ đại lý thuế riêng biệt hoặc dịch vụ đại lý thuế kết hợp các dịch vụ pháp lý chuyên sâu và các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp khác. 

Chúng tôi chủ động trong việc xây dựng nguồn nhân lực kinh nghiệm, làm việc trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ đại lý thuế, kế toán để mang lại dịch vụ vụ an toàn và hiệu quả.

Hợp đồng điện tử

Là hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông tin được tạo ra, được gửi đi, được nhận và được lưu trữ bằng phương tiện điện tử.

Chữ ký số

Là một dạng chữ ký bằng phương pháp điện tử hoặc được hiểu như con dấu điện tử của cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức.

Hóa đơn điện tử

Là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử.

Dịch vụ tư vấn thuế/ kế toán

Với dịch vụ đại lý thuế, Võ consultants cung cấp phạm vi dịch vụ theo quy định pháp luật quản lý thuế 2019 gồm: 

  • Thủ tục đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế;
  • Lập hồ sơ đề nghị miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế;
  • Các thủ tục về thuế khác thay người nộp thuế
  • Dịch vụ tư vấn thuế;
  • Dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ.
  • Dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, khai báo thay đổi lao động với cơ quan quản lý bảo hiểm xã hội;
  • Tư vấn pháp lý liên quan đến pháp luật thuế;
  • Tư vấn, hướng dẫn kỹ năng thực hiện nghiệp vụ kế toán thuế

Tư vấn thuế/ kế toán

Dịch vụ

Kế toán trọn gói

Kế toán chiếm vai trò rất quan trọng đối với hoạt động doanh nghiệp. Được coi là một bộ phận không thể thiếu từ khi thành lập một doanh nghiệp và đòi hỏi tính ổn định cao để tránh các rủi ro cho doanh nghiệp. Việc tổ chức và vận hành một bộ phận kế toán, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ gây cho doanh nghiệp khá nhiều khó khăn và đòi mức chi phí nhất định. Thấu hiểu được nhu cầu của Khách hàng và mong muốn đồng hành lâu dài cùng doanh nghiệp, Võ Consultants xây dựng bộ phận nhân sự với chuyên môn nghiệp vụ cao để mang đến cho khách hàng sự an tâm và trải nghiệm có giá trị trong việc sử dụng dịch vụ tại Võ Consultants.

Đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân

Tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp + Hướng dẫn nộp thuế

Lập sổ sách kế toán

Báo cáo tài chính

In sổ sách và phiếu thu, phiêu chi

Cung cấp dữ liệu và làm việc với kiểm toán mỗi cuối năm

Tư vấn nghiệp vụ kế toán

Chữ ký số

Tập hợp, kiểm tra chứng từ, hoá đơn và khai thuế giá trị gia tăng.

Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn

Quyết toán thuế TNDN, TNCN

Tư vấn và cân đối số liệu lợi nhuận doanh nghiệp

Tư vấn và lập bảng lương công ty

Hướng dẫn sắp xếp và lưu chứng từ, hoá đơn rõ ràng

Đại diện làm việc với cơ quan quản lý thuế

Hoá đơn điện tử

Phạm vi dịch vụ

Quét mã QR để kết nối với Luật sư