• hello@voconsultants.vn
  • (+84) 909 865 891

Luật sư tư vấn

Các lĩnh vực đa dạng trong cuộc sống được điều chỉnh bởi rất nhiều quy định pháp luật mà không phải ai cũng hiểu rõ để vận dụng và tuân thủ. Việc nắm và hiểu rõ được quy định pháp luật giúp các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp  đưa ra những quyết định an toàn về mặt mặt pháp lý trước và trong quá trình tham gia vào các giao dịch. Luật sư tư vấn có vai trò đưa ra những phán đoán, dự báo cũng như khuyến nghị phương án lựa chọn cho Khách hàng trước khi Khách hàng quyết định tham gia vào một giao dịch pháp lý cũng như quá trình thực hiện, chấm dứt quan hệ pháp lý đó. 

Khác với Luật sư tranh tụng, Luật sư tư vấn tham gia vào mọi giai đoạn trong quá trình khách hàng tham gia vào một quan hệ pháp lý, phạm vi tư vấn bao trùm từ các thủ tục hành chính, giao kết hợp đồng, việc xác lập quyền và nghĩa vụ trong mọi giao dịch của cuộc sống.

Chuyên gia pháp lý

Luật sư

Luật sư

Luật sư

Luật sư cộng tác

Luật sư cộng tác

Cố vấn cao cấp

Cố vấn cao cấp

Chuyên gia tư vấn Nhân sự

  • Tư vấn thành lập, tổ chức, vận hành doanh nghiệp, pháp luật đầu tư; tư vấn kinh doanh bất động sản; tư vấn tài chính – ngân hàng; tư vấn pháp luật về thuế; tư vấn sở hữu trí tuệ,…

  • Tư vấn pháp luật kinh doanh thương mại: Điều kiện kinh doanh; Hợp đồng kinh doanh, hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng cung ứng dịch vụ,…

  • Tư vấn pháp luật đất đai, dân sự: Phân chia tài sản thừa kế, tặng cho tài sản, mua bán hàng hóa thông qua hợp đồng dân sự, tranh chấp quyền sử dụng đất,…

  • Tư vấn giải quyết trong tranh chấp hôn nhân, gia đình;
  • Các nội yêu cầu tư vấn pháp lý khác theo yêu cầu từ khách hàng

Quét mã QR để kết nối với Luật sư