• hello@voconsultants.vn
 • (+84) 909 865 891

Tư vấn thuế/ Kế toán

Dịch vụ tư vấn thuế/ kế toán

Với dịch vụ đại lý thuế, Võ consultants cung cấp phạm vi dịch vụ theo quy định pháp luật quản lý thuế 2019 gồm: 

 • Thủ tục đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế;

 • Lập hồ sơ đề nghị miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế;

 • Các thủ tục về thuế khác thay người nộp thuế

 • Dịch vụ tư vấn thuế;

 • Dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ.

 • Dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội, khai báo thay đổi lao động với cơ quan quản lý bảo hiểm xã hội;

 • Tư vấn pháp lý liên quan đến pháp luật thuế;
 • Tư vấn, hướng dẫn kỹ năng thực hiện nghiệp vụ kế toán thuế
 • Nằm trong mục tiêu cung cấp dịch vụ đa dạng cho khách hàng, đặc biệt hướng tới việc tối ưu hoá các chi phí cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ, Võ Consultants linh hoạt cung cấp dịch vụ đại lý thuế riêng biệt hoặc dịch vụ đại lý thuế kết hợp các dịch vụ pháp lý chuyên sâu và các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp khác.  Consultants chủ động trong việc xây dựng nguồn nhân lực kinh nghiệm, làm việc trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ đại lý thuế, kế toán để mang lại dịch vụ vụ an toàn và hiệu quả. Ngoài ra, với kinh nghiệm của mình, Võ consultants tư vấn chi tiết cho khách hàng lựa chọn các đơn vị cung cấp:

  • Chữ ký số;
  • Hoá đơn điện tử;
  • Hợp đồng diện tử.

  Quét mã QR để kết nối với Luật sư