• hello@voconsultants.vn
  • (+84) 909 865 891

Thủ tục xóa đăng ký thế chấp

Index

Xóa đăng ký thế chấp sổ đỏ là một trong những thủ tục hành chính về đất đai có thủ tục và trình tự rất đơn giản. Tuy nhiên mọi người vẫn phải nắm cho mình chi tiết những hồ sơ cần chuẩn bị cũng như những thông tin cơ bản và thời hạn và cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết. Nhờ đó giúp cho người dân chủ động hơn khi thực hiện thủ tục xóa đăng ký thế chấp sổ đỏ

Cơ sở pháp lý tham khảo

Nghị định 102/207/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm có hiệu lực ngày 01/09/2017

Thông tư 07/2019/TT-BTP hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất có hiệu lực ngày 25/11/2019

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết

Đối với địa phương đã thành lập bộ phận một cửa thì sẽ nộp tại bộ phận một cửa

Địa phương chưa thành lập bộ phận một cửa thì nộp trực tiếp tại Văn phòng đăng ký đất đai (nếu là tổ chức) hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương) nếu là hộ gia đình, cá nhân.

Hồ sơ cần chuẩn bị

  1. Phiếu yêu cầu xóa đăng ký (01 bản chính) (Mẫu số 04/XĐK – thông tư 07/2019/TT-BTP)
  2. Văn bản đồng ý xóa đăng ký biện pháp bảo đảm của bên nhận bảo đảm (01 bản chính hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu) hoặc văn bản xác nhận giải chấp của bên nhận bảo đảm (01 bản chính hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu) trong trường hợp phiếu yêu cầu xóa đăng ký chỉ có chữ ký của bên bảo đảm
  3. Bản chính Giấy chứng nhận đối với trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm mà trong hồ sơ đăng ký có Giấy chứng nhận
  4. Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu).

Thời gian thực hiện

Không quá 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không quá 13 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Thời gian trên không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

Author

Author

Lawyer Vo Thi Man

Scan the QR code to connect with us

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x