• hello@voconsultants.vn
  • (+84) 909 865 891

Thạc sĩ Ngô Gia Hoàng

Số điện thoại

0909 865 891

Email

hello@voconsultants.vn

Cố vấn cao cấp

Thạc sĩ Ngô Gia Hoàng

Thạc sĩ Ngô Gia Hoàng hiện là Thạc sĩ Luật kinh tế đồng thời là Giảng viên cơ hữu tại Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh từ 2014 đến nay.

Thạc sĩ Ngô Gia Hoàng đã và đang tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học với nhiều tư cách khác nhau cũng như có gần 50 công trình khoa học đã được công bố tại các tạp chí lớn như Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, Tạp chí nghiên cứu Lập pháp,… Tiêu biểu tham gia Hội thảo khoa học “Góp ý dự thảo Luật đất đai (Sửa đổi)”

Bên cạnh đó, với kiến thức chuyên sâu về Đất đai cũng như Kinh doanh thương mại, Thạc sĩ Ngô Gia Hoàng sẽ mang đến những ý kiến tham vấn, tư vấn có giá trị.

Đào tạo

  • Cử nhân Luật thương mại, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Thạc sĩ Luật kinh tế, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
  • Giảng viên cơ hữu Khoa Luật thương mại, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngôn ngữ

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Quét mã QR để kết nối với Luật sư