• hello@voconsultants.vn
  • (+84) 909 865 891

Thạc sĩ Lê Hồ Trung Hiếu

Số điện thoại

0909 865 891

Email

hello@voconsultants.vn

Cố vấn cao cấp

Thạc sĩ Lê Hồ Trung Hiếu

Thạc sĩ Lê Hồ Trung Hiếu hiện là Thạc sĩ Luật tại UNSW – The University of New South Wales ở Úc (Top 13) đồng thời là Thạc sĩ Kế toán chuyên nghiệp tại CSU – Charles Sturt Universiry đồng thời là đang là nghiên cứu sinh, cộng tác viên quốc tế, giảng viên luật và nghiên cứu pháp lý tại Trường đại học Văn Lang 

Thạc sĩ Lê Hồ Trung Hiếu đã có nhiều năm kinh nghiệm pháp lý với vai trò cố vấn pháp lý tại các doanh nghiệp, đồng thời kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy và nghiên cứu chuyên sâu pháp luật. Bên cạnh đó, Thạc sĩ Lê Hồ Trung Hiếu hiện sở hữu gần 30 ấn phẩm nghiên cứu pháp lý, bap gồm các bài báo trong và ngoài ngước, trong đó có 7 bài được ISI và Scopus lập chỉ mục.

Thạc sĩ Lê Hồ Trung Hiếu có kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực đưa ra ý kiến tham vấn giải quyết tranh chấp, phân tích tài chính, về Luật doanh nghiệp, kinh doanh thương mại và nghiên cứu pháp luật.

Đào tạo

  • Cử nhân Luật thương mại, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Thạc sĩ Luật kinh doanh thương mại, UNSW Australia
  • Thạc sĩ Kế toán chuyên nghiệp, Charles Sturt University
  • Nghiên cứu sinh, cộng tác viên quốc tế, giảng viên luật và nghiên cứu pháp lý tại Trường đại học Văn Lang

Ngôn ngữ

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Châm ngôn tâm đắc

Quét mã QR để kết nối với Luật sư