• hello@voconsultants.vn
 • (+84) 909 865 891

Tài chính & ngân hàng

 • Tư vấn về các giao dịch cho vay có đảm bảo;
 • Các giao dịch đảm bảo có liên quan đến bất động sản và tài sản cá nhân;
 • Chào bán chứng khoán ra thị trường tập trung và và thị trường OTC;
 • Đàm phán và quản lý Tín dụng thư (L/C), tài khoản Escrow;
 • Các thủ tục thu hồi nợ, bao gồm thủ tục thương lượng – hòa giải, thủ tục trọng tài và khởi kiện;
 • Tư vấn pháp lý các sản phẩm ngân hàng và tín dụng;
 • Tư vấn về các giao dịch thương mại trên chứng từ và điện tử;
 • Tư vấn các giao dịch về cấu trúc vốn trong tổ chức tín dụng;
 • Tư vấn và hỗ trợ huy động vốn dự án công, cơ sở hạ tầng và dự án công tư;
 • Tư vấn phát hành cổ phiếu riêng lẻ, quyền chọn mua cổ phiếu trong công ty đại chúng;
 • Thành lập Ngân hàng, Mua bán – Sáp nhập Ngân hàng;
 • Tư vấn và soạn thảo các tài liệu tài chính, thư tín dụng, tài liệu hỗ trợ tín dụng và thế chấp trong các giao dịch tín dụng;
 • Tư vấn về các giao dịch thị trường vốn bao gồm bảo lãnh phát hành trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp và chứng khoán hóa trên thị trường Việt Nam và quốc tế.
 • Tư vấn, đại diện uỷ quyền hoặc/và cung cấp dịch vụ Luật sư giải giải quyết tranh chấp phát sinh từ hoạt động tài chính – ngân hàng

Dịch vụ Luật sư

Tài chính & Ngân hàng

 • Tư vấn pháp lý, thực hiện các thủ tục thanh lý hợp đồng, giải ngân bảo lãnh, giải quyết tranh chấp và khởi kiện thu hồi khoản vay;
 • Tư vấn và soạn thảo các chính sách nội bộ, dịch vụ khách hàng và kiểm soát tuân thủ trong các tổ chức tín dung ngân hàng và phi ngân hàng;
 • Tư vấn pháp luật trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng là tư vấn về các vấn đề liên quan tới hoạt động của các tổ chức tín dụng là ngân hàng và phi ngân hàng; tư vấn và đại diện xin giấy phép, các giao dịch tín dụng và vấn đề tuân thủ pháp luật Việt Nam. Đưa ra các ý kiến pháp lý về việc đầu tư vào các quỹ tài chính, các khoản vay ngân hàng bao gồm cả cho vay hợp vốn, chuẩn bị và xem xét các thỏa thuận hợp đồng. Ngoài ra còn có tư vấn về việc đăng ký giao dịch bảo đảm, đánh giá khung pháp lý và quản lý rủi ro tài chính cho các tài trợ dự án.

 • Luật sư tư vấn lĩnh vực tài chính ngân hàng đòi hỏi sự am hiểu, nghiên cứu về tài chính & ngân hàng tại Việt Nam đồng thời luôn cập nhật, bổ sung các kiến thức rộng trong nhiều lĩnh vực mà có thể hỗ trợ tất cả các nhu cầu dịch vụ tài chính và ngân hàng của khách hàng. Lĩnh vực tài chính & Ngân hàng hướng đến bao gồm sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng bán lẻ, tín dụng tiêu dùng, thế chấp, luật tài chính và cơ chế thanh toán. Đưa ra các ý kiến tư vấn cho các vấn đề theo quy định về ngân hàng và thường hỗ trợ khách hàng đàm phán với các nhà quản lý nhà nước có liên quan.

 • Quét mã QR để kết nối với Luật sư