• hello@voconsultants.vn
  • (+84) 909 865 891

Sở hữu trí tuệ

Luật sư

Sở hữu trí tuệ

“Sở hữu trí tuệ” là khái niệm không còn quá xa lạ tại Việt Nam, và theo xu hướng phát triển hiện tại, giá trị quyền sở hữu trí tuệ đang mỗi ngày một lớn và trên thực tế đang làm tài sản có giá trị hàng tỷ đô của các doanh nghiệp lớn trên thế giới như Cocacola, Pepsi, Apple, KFC, Facbook…. Khi quyền sở hữu trí tuệ có giá trị càng lớn, thì đòi hỏi doanh nghiệp phải có những hiểu biết, biện pháp pháp lý phù hợp để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của chính mình.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, Quyền sở hữu trí tuệ được hiểu là là “Quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng”. 

Như vậy, có thể là quyền sở hữu trí tuệ là quyền sở hữu của đối với những sản phẩm sáng tạo từ bộ óc con người. Ðó có thể là tác phẩm văn học, âm nhạc, phần mềm máy tính, phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, v.v…. Trong số các quyền này có 2 quyền thường được nhắc đến là quyền tài sản và quyền nhân thân. 

Trên thế giới hiện nay, tổ chức chuyên trách về quyền sở hữu trí tuệ là Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO), và tại cam kết WTO cũng có các quy định ràng buộc điều chỉnh về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại. Và cụ thể, quyền sở hữu trí tuệ được dẫn chiếu từ các Hiệp định TRIPS, Công ước Berne, Công ước Paris, ….

Dịch vụ Luật sư

– Thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp: quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh…;

– Tư vấn pháp lý, thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả: quyền đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa;

-Tư vấn thực hiện việc ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; tiến hành khiếu nại, khởi kiện để bảo vệ lợi ích hợp pháp của khách hàng…

-Tư vấn về Hợp đồng li-xăng, chuyển giao công nghệ, nhượng quyền và các hợp đồng khác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ;

– Luật sư tranh tụng đối với các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ; Hợp đồng li- xăng, nhượng quyền…

– Tư vấn pháp lý, thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ quyền đối với giống cây trồng;

– Tư vấn, thực hiện các thủ tục sửa đổi, chuyển nhượng, gia hạn văn bằng bảo hộ;

– Tư vấn hoạt động góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ

Quét mã QR để kết nối với Luật sư