• hello@voconsultants.vn
  • (+84) 909 865 891

Rút đơn ly hôn tại Tòa như thế nào?

Index

Đối với các cặp vợ chồng, khi đời sống hôn nhân không đạt được mục đích, việc sống chung của họ không thể kéo dài thêm, người ta thường tìm đến ly hôn như một cách để giải thoát cho đôi bên có cuộc sống mới mà không bị ràng buộc về pháp luật. Quyền ly hôn là quyền nhân thân gắn liền với mỗi con người trong quan hệ hôn nhân. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp trong một phút nóng vội mà vợ chồng chưa suy nghĩ thấu đáo đã đưa ra quyết định ly hôn và nộp đơn ra Tòa. Sau một thời gian, nhận thấy họ vẫn còn tình cảm với nhau hoặc bảo vệ đời sống của con cái… nên họ không muốn ly hôn nữa. Vậy pháp luật sẽ quy định như thế nào về vấn đề này, việc rút lại đơn ly hôn tại Tòa được quy định như thế nào? Bài viết sau đây của Võ Consultants sẽ làm rõ vấn đề trên.

Căn cứ pháp lý

Bộ luật Tố tụng dân sự 2015

Luật hôn nhân gia đình 2014

Các khái niệm cơ bản

Rút đơn ly hôn là gì?

Rút đơn ly hôn là việc người nộp đơn khởi kiện ly hôn, đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn (có thể là vợ hoặc chồng, hoặc cả hai vợ chồng) thay đổi ý định, không muốn Tòa án giải quyết yêu cầu ly hôn nữa vì các lý do khác nhau. Việc thay đổi yêu cầu ly hôn và mong muốn rút hồ sơ phải được thực hiện một cách tự nguyện, không do yếu tố bên ngoài tác động, ép buộc.

Đơn xin rút đơn ly hôn là gì?

Đơn xin rút lại đơn ly hôn là văn bản thể hiện nội dung yêu cầu Tòa án xem xét, cho đương sự được rút lại đơn yêu cầu ly hôn. Nội dung trong đơn nêu rõ thông tin của người làm đơn, tư cách của người làm đơn, lý do làm đơn, cam kết cuối cùng của người làm đơn.

Quy định của pháp luật về việc xin rút đơn ly hôn

Quyền yêu cầu ly hôn

Về yêu cầu giải quyết ly hôn được quy định cụ thể tại điều 51 Luật hôn nhân và gia đình 2014

  • “1. Vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn. 2. Cha, mẹ, người thân thích khác có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn khi một bên vợ, chồng do bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình, đồng thời là nạn nhân của bạo lực gia đình do chồng, vợ của họ gây ra làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của họ. 3. Chồng không có quyền yêu cầu ly hôn trong trường hợp vợ đang có thai, sinh con hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.”

Theo như quy định trên thì vợ hoặc chồng hoặc cả hai vợ chồng có quyền yêu cầu giải quyết ly hôn.

Ai là người có quyền làm đơn xin rút hồ sơ ly hôn?

Căn cứ theo khoản 4 điều 70 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 có quy định, vợ/chồng người đã nộp đơn ly hôn (hay còn gọi là đương sự) có quyền giữ nguyên, thay đổi, bổ sung hoặc rút yêu cầu khởi kiện theo quy định của Bộ luật này.

Khi nào được rút đơn ly hôn
Rút đơn ly hôn khi Tòa chưa thụ lý vụ án
 
  • Căn cứ tại khoản 2 Điều 5 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định: “2. Trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự, đương sự có quyền chấm dứt, thay đổi yêu cầu của mình hoặc thỏa thuận với nhau một cách tự nguyện, không vi phạm điều cấm của luật và không trái đạo đức xã hội.”. Theo đó, đối với vụ án ly hôn, đương sự hoàn toàn có quyền rút lại đơn ly hôn khi Tòa án chưa thụ lý để giải quyết vụ án của mình.
Rút đơn ly hôn khi Tòa án đã thụ lý vụ án
 

1. Trường hợp rút đơn lý hôn trước khi phiên tòa xét xử diễn ra

Về việc ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự được quy định cụ thể tại điều 217, Bộ luật Tố tụng dân sự 2015: “1. Sau khi thụ lý vụ án thuộc thẩm quyền của mình, Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự trong các trường hợp sau đây… c) Người khởi kiện rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện hoặc nguyên đơn đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt, trừ trường hợp họ đề nghị xét xử vắng mặt hoặc vì sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan; … 3. Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, xóa tên vụ án đó trong sổ thụ lý và trả lại đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ kèm theo cho đương sự nếu có yêu cầu; trong trường hợp này, Tòa án phải sao chụp và lưu lại để làm cơ sở giải quyết khiếu nại, kiến nghị khi có yêu cầu.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, Tòa án phải gửi quyết định đó cho đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện và Viện kiểm sát cùng cấp.”

Theo quy định tại Điều này thì trường hợp ra Tòa giải quyết ly hôn nhưng không muốn ly hôn nữa thì người khởi kiện có thể rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện và Tòa án sẽ ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, xóa tên vụ án đó trong sổ thụ lý và trả lại đơn khởi kiện, tài liện, chứng cứ kèm theo cho đương sự.

2. Trường hợp rút đơn ly hôn trong khi phiên Tòa xét xử sơ thẩm

  • “Hội đồng xét xử chấp nhận việc thay đổi, bổ sung yêu cầu của đương sự nếu việc thay đổi, bổ sung yêu cầu của họ không vượt quá phạm vi yêu cầu khởi kiện, yêu cầu phản tố hoặc yêu cầu độc lập ban đầu.
  • Trường hợp có đương sự rút một phần hoặc toàn bộ yêu cầu của mình và việc rút yêu cầu của họ là tự nguyện thì Hội đồng xét xử chấp nhận và đình chỉ xét xử đối với phần yêu cầu hoặc toàn bộ yêu cầu đương sự đã rút.”. Căn cứ tại Điều 244 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015

Theo đó, trong khi phiên Tòa đang diễn ra mà đương sự không muốn ly hôn nữa thì có quyền rút đơn yêu cầu ly hôn và xét thấy việc rút đơn là tự nguyện thì Hội đồng xét xử sẽ chấp nhận và đình chỉ xét xử với phần hoặc toàn bộ yêu cầu đã được rút. Khi đơn xin ly hôn được rút thì Tòa án sẽ trả lại đơn khởi kiện và các chứng cứ kèm theo.

3. Trường hợp rút đơn ly hôn trước khi mở phiên Tòa phúc thẩm và tại phiên Tòa phúc thẩm

Căn cứ tại Khoản 1 Điều 299 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định về việc rút đơn trước hoặc tại phiên Tòa phúc thẩm: “1.Trước khi mở phiên tòa hoặc tại phiên tòa phúc thẩm, nếu nguyên đơn rút đơn khởi kiện thì Hội đồng xét xử phúc thẩm phải hỏi bị đơn có đồng ý hay không và tuỳ từng trường hợp mà giải quyết như sau: a) Bị đơn không đồng ý thì không chấp nhận việc rút đơn khởi kiện của nguyên đơn; b) Bị đơn đồng ý thì chấp nhận việc rút đơn khởi kiện của nguyên đơn. Hội đồng xét xử phúc thẩm ra quyết định hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án. Trong trường hợp này, các đương sự vẫn phải chịu án phí sơ thẩm theo quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm và phải chịu một nửa án phí phúc thẩm theo quy định của pháp luật.”

Như vậy, nếu có việc kháng cáo bản án sơ thẩm thì thủ tục ly hôn sẽ được tiếp tục giải quyết ở cấp phúc thẩm. Và trước khi mở phiên tòa phúc thẩm hoặc tại phiên tòa phúc thẩm giải quyết việc ly hôn thì nguyên đơn có thể rút yêu cầu ly hôn và được Hội đồng xét xử chấp nhận nếu bị đơn đồng ý cho nguyên đơn rút đơn khởi kiện ly hôn. Khi đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm sẽ hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án ly hôn. Trường hợp bị đơn không đồng ý cho nguyên đơn rút đơn yêu cầu thì Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn và vẫn tiến hành giải quyết tranh chấp ly hôn theo thủ tục phúc thẩm.

Tóm lại, việc rút đơn ly hôn sẽ tùy theo từng giai đoạn mà Tòa án sẽ đưa ra những quyết định phù hợp khi rút đơn kiện, cụ thể:

  • Khi chưa thụ lý thì Tòa án trả lại đơn khởi kiện;
  • Sau khi thụ lý rồi thì Tòa án ra quyết định đình chỉ vụ án;
  • Khi vụ án đang được xét xử sơ thẩm, nếu rút một phần hay toàn bộ yêu cầu khởi kiện thì Tòa án đình chỉ một phần hay toàn bộ yêu cầu của đương sự;
  • Giai đoạn xét xử phúc thẩm thì Tòa án hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ vụ án.

Trên đây là những thông tin chi tiết Võ Consultants chia sẽ với khách hàng về vấn đề rút đơn ly hôn.

>>Xem thêm bài viết về khởi kiện vụ án dân sự<<

Bài viết mang tính chất cung cấp thông tin không nhằm mục đích tư vấn và không phải là ý kiến tư vấn, Võ Consultants không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp.

Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Võ Consultants để được tư vấn chi tiết.

Luật sư doanh nghiệp: Số điện thoại tư vấn: 0909 865 891 – 0901 476 391 hoặc gửi yêu cầu qua địa chỉ email: hello@voconsultants.vn

Website: https://voconsultants.vn

Địa chỉ văn phòng làm việc: Tầng 8, Toà nhà Callary, số 123 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trân trọng./.

Author

Author

Lawyer Vo Thi Man

Scan the QR code to connect with us

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x