• hello@voconsultants.vn
  • (+84) 909 865 891

Quản trị nội bộ doanh nghiệp khi Chủ tịch HĐQT Công ty đại chúng bị tạm giam

Index
Những vụ việc gần đây liên quan đến việc chủ tịch HĐQT công ty đã niêm yết bị bắt tạm giam đang là tâm điểm được dư luận và nhà đầu tư quan tâm. Xuất phát từ vấn đề này có rất nhiều vấn đề pháp lý được đặt ra. Và một trong những vấn đề pháp lý đáng chú ý đó là các vấn đề pháp lý về quản trị nội bộ doanh nghiệp sẽ được giải quyết như thế nào.
 
Căn cứ theo khoản 4 Điều 156 Luật Doanh nghiệp 2020 “Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.”

Như vậy, có thể thấy Doanh nghiệp trong trường hợp này bắt buộc phải “bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị”.

Xét về tư cách là thành viên hội đồng quản trị thì theo Điều 160 Luật doanh nghiệp 2020 quy định “1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: a) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 của Luật này; b) Có đơn từ chức và được chấp thuận; c) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.”

Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020 quy định rõ: “Điều 155. Cơ cấu tổ chức, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị: 1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này; b) Có đơn từ chức và được chấp thuận; c) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty….”

Theo đó Khoản 2 Điều 17 có quy định: “2. Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:…e) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng….”

Từ những quy định như trên của Luật Doanh nghiệp 2020, Doanh nghiệp ngoài việc phải bầu người thay thế cho chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị, còn phải tiến hành miễn nhiệm tư cách thành viên hội đồng quản trị của Chủ tịch hội đồng quản trị đang bị tạm giam.

Ngoài ra, đối với những Công ty cổ phần đã là công ty đại chúng, niêm yết trên thị trường chứng khoán. Các vấn đề quản trị nội bộ liên quan đến doanh nghiệp ngoài tuân thủ theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, các văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp còn phải tuân thủ theo các quy định của Luật chứng khoán năm 2019, các văn bản hướng dẫn Luật chứng khoán này.

Theo đó, công bố thông tin bất thường là nghĩa vụ đầu tiên mà Công ty cổ phần tập đoàn FLC phải tuân khi phát sinh một trong các sự kiện theo quy định tại Điều 11 thông tư 96/2020/TT-BTC. Trong trường hợp công ty cổ phần tập đoàn xảy ra hai trường hợp tại điểm n và l Điều 11 thông tư này

“n) Khi nhận được quyết định khởi tố đối với công ty, người nội bộ của công ty; tạm giam, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người nội bộ của công ty;..

“l) Công ty thay đổi, bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại, bãi nhiệm người nội bộ; nhận được đơn xin từ chức của người nội bộ (công ty cần nêu rõ về thời điểm hiệu lực theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty). Đồng thời, công ty gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Bản cung cấp thông tin của người nội bộ mới theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này

Về khái niệm “Người nội bộ”  thì tại Điều 45 Luật chứng khoán 2019 quy định rất rõ: “Người nội bộ là người giữ vị trí quan trọng trong bộ máy quản trị, điều hành của doanh nghiệp, quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, bao gồm:

a) Người nội bộ của doanh nghiệp là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng thành viên, người đại diện theo pháp luật, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý tương đương do Đại hội đồng cổ đông bầu hoặc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm; Trưởng Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên), thành viên Ban kiểm toán nội bộ; thư ký công ty, người phụ trách quản trị công ty, người được ủy quyền công bố thông tin;”.

Như vậy, người đang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị tức là người nội bộ của công ty, thì Công ty cổ phần tập đoàn này có nghĩa vụ công bố các thông tin về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị đang bị tạm giam cũng như việc thay đổi chức danh chủ tịch quản trị tại công ty này trong vòng 24 giờ kể từ khi xảy ra sự kiện.

Trên đây là các nghĩa vụ pháp lý phải thực hiện trong hoạt động pháp lý quản trị doanh nghiệp, giới hạn trong bài viết này người viết không đề cập đến quy trình, cũng như cách thức thực hiện các nghĩa vụ cụ thể nêu trên.

Liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp:

Lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp là một trong những lĩnh vực trọng điểm mà chúng tôi cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên sâu do nhóm Luật sư có đầy đủ chuyên môn và kinh nghiệm phụ trách và giải quyết. Chúng tôi luôn hướng đến mục tiêu cung cấp dịch vụ chất lượng, đa dạng nhằm tối ưu hoá chi phí và tính hiệu quả cho mọi đối tượng khách hàng, đặc biệt là nhóm khách hàng doanh nghiệp.

Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp: 0909 865 891 – 0901 476 391

Hoặc gửi yêu cầu qua địa chỉ email: hello@voconsultants.vn

Địa chỉ văn phòng làm việc: Tầng 8, Toà nhà Callary, số 123 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trân trọng./.

Author

Author

Lawyer Vo Thi Man

Scan the QR code to connect with us

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x