• hello@voconsultants.vn
 • (+84) 909 865 891

Những điều cần biết về ngày nghỉ hằng năm

Index

Trong những ngày cuối năm, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một vấn đề mà rất nhiều người lao động thắc mắc, đó là “Ngày nghỉ phép hằng năm, việc chi trả tiền lương cho ngày phép NLĐ chưa sử dụng”

Trong nội dung bài viết ngày hôm nay, Võ Consultants sẽ cùng các bạn tìm hiểu về 4 nội dung chính như sau:

 • Ngày nghỉ hằng năm là gì?
 • Số lượng ngày nghỉ hàng năm.
 • Quyền được sử dụng ngày nghỉ hàng năm.
 • Khi nào thì được nhận tiền lương của ngày nghỉ hàng năm.

Ngày nghỉ hằng năm là gì?

Theo quy định của bộ luật Lao động hiện nay, không có khái niệm chi tiết như thế nào là ngày nghỉ hàng năm. Tuy nhiên chúng ta có thể hiểu ngày nghỉ hàng năm là những ngày NLĐ được phép nghỉ, không làm việc nhưng vẫn được hưởng lương. Ngày nghỉ này không phải là Ngày nghỉ hàng tuần; Ngày nghỉ lễ, tết; Ngày nghỉ theo chế độ theo quy định pháp luật.

Hay nói cách khác, đây là ngày mà các đồng nghiệp của các bạn vẫn đi làm bình thường, nhưng các bạn thì được phép thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ ngày này mà người sử dụng lao động vẫn phải trả lương cho các bạn

Số lượng ngày nghỉ hàng năm.

Làm đủ 12 tháng

Về số lượng ngày nghỉ hàng năm, theo quy định tại Điều 113 BLLĐ 2019 thì trường hợp

 • NLĐ làm việc đủ 12 tháng thì tuỳ điều kiện làm việc số ngày nghỉ sẽ tương ứng như sau:
 • NLĐ làm việc trong điều kiện làm việc bình thường sẽ có 12 ngày nghỉ hàng năm
 • NLĐ chưa thành niên, khuyết tật; NLĐ làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm sẽ có 14 ngày nghỉ hàng năm
 • NLĐ làm những công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì sẽ có 16 ngày nghỉ hàng năm.
 • Ngoài ra, ngày nghỉ hàng năm còn được thăng thêm theo thâm niên làm việc của NLĐ tại một Công ty, theo quy định tại Điều 114 BLLĐ cứ 5 năm làm việc thì NLĐ được tăng theo 1 ngày nghỉ hàng năm.
 • Số ngày nghỉ hàng năm như trên là số ngày nghỉ hằng năm tối thiểu NLĐ được hưởng theo quy định pháp luật. Tuỳ theo chính sách từng công ty, số ngày nghỉ hàng năm có thể nhiều hơn mức quy định như trên.

Ngoài ra, việc sử dụng ngày nghỉ hàng năm vào việc đi đường, Bộ luật lao động cũng quy định rất rõ, trường hợp “Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm. Tiền tàu xe, tiền lương những ngày đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm theo do hai bên thỏa thuận”

Làm chưa đủ 12 tháng

Đối với trường hợp NLĐ làm việc chưa đủ 12 tháng cho 1 NLĐ thì số ngày nghỉ hàng năm được xác định căn cứ theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc. Cụ thể theo công thức sau:

Ngày nghỉ hàng năm = (Số ngày nghỉ hàng năm/12 tháng) X Số tháng làm việc thực tế;

Việc xác định tháng làm việc thế sẽ rất đơn giản nếu NLĐ làm việc tròn tháng, khi đó làm đủ 1 tháng thì tính 1 tháng.

Tuy nhiên đối với trong trường hợp NLĐ làm việc có những ngày lẻ không đủ 1 tháng thì phải xác định như thế nào?

Theo quy định tại khoản 2 điều 66 Nghị định số 145/2020 thì NLĐ làm việc không đủ 1 tháng nếu tổng số ngày làm việc và ngày nghỉ có hưởng lương nhiều hơn hoặc bằng 50% số ngày làm việc bình thường của tháng thì được tính là 01 tháng để tính ngày nghỉ hàng năm;

Như vậy, ví dụ như tháng 12/2021 có 24 ngày làm việc, số ngày NLĐ ĐI làm từ 12 ngày trở lên thì được cộng thêm 1 ngày nghỉ hàng năm, ngược lại nếu đi làm từ 11 ngày trở xuống thì không được cộng  thêm 1 ngày phép.

Quyền sử dụng ngày nghỉ hàng năm

Về quyền sử dụng ngày nghỉ hàng năm, theo quy định tại Khoản 4 Điều 113 của BLLĐ quy định trách nhiệm, cũng như cho phép quy định cụ thể lịch nghỉ hàng năm của người lao động, tuy nhiên phải tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết.

Đây cũng là lý do mà các anh chị có thể thấy chính sách ngày nghỉ hàng năm ở mỗi công ty sẽ khác nhau.

Tuy nhiên, để Người lao động có quyền chủ động, Luật cũng cho phép Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

Tiền lương những ngày chưa nghỉ

Và vấn đề cuối cùng ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu, khi nào NLĐ được trả Tiền lương của ngày chưa nghỉ hàng năm.

Nhưng đã nói tại phần trên, “ngày nghỉ hàng năm là những ngày NLĐ được phép nghỉ, không làm việc nhưng vẫn được hưởng lương”.

Tuy nhiên trên thực tế, không phải NLĐ nào cũng sử dụng hoặc sử dụng hết số ngày nghỉ hàng năm của mình, vậy trong trường hợp này, người lao động không sử dụng quyền lợi của mình.

Tại khoản 3 điều 113 quy định rõ “Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

Tức chỉ trong trường hợp “thôi việc, bị mất việc” mà còn ngày phép thì mới được chi trả lương.

Trên thực tế sẽ có trường hợp hết một năm làm dương lịch làm việc nhưng người lao động vẫn còn ngày phép của năm đó? Vậy câu hỏi đặt ra trong trường hợp này thì doanh nghiệp có phải trả lương những ngày nghỉ phép trong trường hợp này cho người lao động hay không?

Về điều này, phải xét theo chính sách của từng công ty; một số công ty sẽ cho gộp ngày phép qua năm tiếp theo, thậm chí có xác định thời gian xoá ngày phép mà NLĐ chưa nghỉ. Các nội dung này thường được doanh nghiệp quy định cụ thể trong TƯLĐTT, NQLĐ.. hoặc các chính sách nội bộ của doanh nghiệp. Pháp luật không bắt buộc doanh nghiệp phải trả tiền lương cho những ngày phép mà NLĐ không nghỉ hết trong năm.

Author

Author

Lawyer Vo Thi Man

Scan the QR code to connect with us

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x