• hello@voconsultants.vn
  • (+84) 909 865 891

Luật sư Võ Thị Thủy

Số điện thoại

0909 865 891

Email

hello@voconsultants.vn

Card Visit

Luật sư

Võ Thị Thủy

Luật sư Võ Thị Thủy phụ trách tư vấn giải quyết các vấn đề pháp lý về hôn nhân gia đình, hình sự, thừa kế, đất đai.

Luật sư Võ Thị Thủy có hơn 14 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực pháp lý, trong đó có 05 năm là Giám đốc chi nhánh Văn phòng Luật sư Quang Thái và là Luật sư tư vấn pháp luật cấp cao cho các công ty lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tố tụng và luôn đặt “đạo đức” lên hàng đầu. Chị Thủy tích cực tạo ra các giá trị cho khách hàng.

Đào tạo

  • Chứng chỉ hành nghề hợp pháp – Bộ Tư pháp.
  • Cử nhân Luật Thương mại, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Thành viên Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngôn ngữ

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Inspirational quote

Quét mã QR để kết nối với Luật sư