• hello@voconsultants.vn
  • (+84) 909 865 891

Luật sư tranh tụng tại Việt Nam

Index

Dưới góc độ thực tiễn hành nghề tại Việt Nam, Luật sư tranh tụng là người sẽ tham gia vào quá trình tranh tụng, giải quyết các tranh chấp phát sinh từ khi các bên thực hiện quyền khởi kiện, giải quyết vụ án và kết thúc vụ án khi có bản án, quyết định có hiệu lực của toà án/ trọng tài thương mại. Hơn thế nữa, hiện này phạm vi của Luật sư tranh tụng còn được mở rộng thông qua việc tham gia giải quyết các tranh chấp ngoài toà án như các biện pháp thương lượng và đàm phán giữa các bên.

Pháp luật Việt Nam chưa có định nghĩa cụ thể cho thuật ngữ “Luật sư tranh tụng”. Tuy nhiên trong thực tiễn, việc kiện tụng được xem là quá trình các bên có quyền lợi đối lập đưa ra các yêu cầu, chứng cứ, tranh luận để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Với sự phát triển ngày càng đa dạng của xã hội, Luật sư tranh tụng tham gia vào hầu hết các tranh chấp “Kinh doanh thương mại, lao động, dân sự, hình sự và hành chính”. Để đáp ứng yêu cầu chuyên môn và kỹ năng công việc, Luật sư tranh tụng cần có kih nghiệm nhất định để độc lập xử lý các tranh chấp sảy ra, tránh những thiệt hại cho khách hàng.

Theo đó, Luật sư tranh tụng cần có những “phẩm chất” như sau:

  • Kiến thức chuyên sâu

Sự am hiểu tường tận tất cả các lĩnh vực pháp luật là điều khó khăn với mỗi Luật sư, vì vậy khi chọn con đường là Luật sư tố tụng, Luật sư thường tập trung chuyên sâu vào một hoặc vài mảng để có được thời gian nghiên cứu và trao dồi kinh nghiệm để đạt được kiến thức chuyên sâu.

Thêm vào đó, sự vận hành thay đổi thường xuyên của pháp luật cũng là một thử thách khó khăn mà bản thân Luật sư phải không ngừng cập nhật để đảm bảo việc giải quyết vụ việc tranh chấp một chính xác và nhanh chóng.

  • Các kiến thức về các lĩnh vực khác:

Tranh chấp pháp lý có thể sảy ra ở bất cứ lĩnh vực nào trong cuộc sống, và bản thân Luật sư phải tìm hiểu những kiến thức chi tiết liên quan đến vụ việc cần giải quyết. Vì vậy ngoài việc phải có kiến thức chuyên sâu về pháp lý thì Luật sư tranh tụng cũng phải có kiến thức về lĩnh vực liên quan đến vụ việc Luật sư đang giải quyết.

  • Các kỹ năng mềm:

Đây là yếu tố tiên quyết, quyết định việc một Luật sư tố tụng đã có chuyên môn thành công hay thất bại khi giải quyết vụ việc. Các kỹ năng: xác định vấn đề, đặt câu hỏi, hùng biện, tranh luật, thương lượng, đàm phán, kỹ năng soạn thảo văn bản… là những kỹ năng là Luật sư phải trao đồi và phát triển.

Hiểu rõ và nắm bắt tầm quan trọng của Luật sư tố tụng, tại Võ Consultants, mỗi Luật sư chúng tôi nổ lực mỗi ngày để hoàn thiện bản thân để cung cấp dịch vụ pháp lý Luật sư tố tụng đa dạng cho hầu hết các lĩnh vực: Dân sự, Kinh doanh thương mại, Lao động, Hình sự, Hành chính.

Author

Author

Lawyer Vo Thi Man

Scan the QR code to connect with us

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x