• hello@voconsultants.vn
  • (+84) 909 865 891

Luật sư Trần Minh Tâm

Số điện thoại

0902648773

Email

hello@voconsultants.vn

Card Visit

Luật sư

Trần Minh Tâm

Luật sư Trần Minh Tâm phụ trách tư vấn giải quyết tranh chấp các vấn đề pháp lý về thuế, cung cấp dịch vụ đại lý thuế, luật sở hữu trí tuệ.

Luật sư Trần Minh Tâm với kinh nghiệm tư vấn pháp luật thuế từ năm 2011, cung cấp dịch vụ đại lý thuế từ năm 2017, trước đây từng là cố vấn nội bộ tại một công ty niêm yết.

Luật sư Trần Minh Tâm đang làm luật sư tư vấn pháp luật thường xuyên, cung cấp dịch vụ đại lý thuế cho các doanh nghiệp tại TP.

Đào tạo

  • Chứng chỉ hành nghề hợp pháp – Bộ Tư pháp.
  • Cử nhân Luật Thương mại, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Thành viên Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Cử nhân Kế toán.
  • Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Ngôn ngữ

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Châm ngôn tâm đắc

Quét mã QR để kết nối với Luật sư