• hello@voconsultants.vn
  • (+84) 909 865 891

Kế toán trọn gói

Dịch vụ

Kế toán chiếm vai trò quan trọng

Kế toán chiếm vai trò rất quan trọng đối với hoạt động doanh nghiệp. Được coi là một bộ phận không thể thiếu từ khi thành lập một doanh nghiệp và đòi hỏi tính ổn định cao để tránh các rủi ro cho doanh nghiệp. Việc tổ chức và vận hành một bộ phận kế toán, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ gây cho doanh nghiệp khá nhiều khó khăn và đòi mức chi phí nhất định. Thấu hiểu được nhu cầu của Khách hàng và mong muốn đồng lâu dài cùng doanh nghiệp, Võ Consultants xây dựng bộ phận nhân sự với chuyên môn nghiệp vụ cao để mang đến cho khách hàng sự an tâm và trải nghiệm có giá trị trong việc sử dụng dịch vụ tại Võ Consultants.

Đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân

Tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp + Hướng dẫn nộp thuế

Báo cáo tài chính

Lập sổ sách kế toán

In sổ sách và phiếu thu, phiêu chi

Cung cấp dữ liệu và làm việc với kiểm toán mỗi cuối năm

Tư vấn nghiệp vụ kế toán

Chữ ký số

Tập hợp, kiểm tra chứng từ, hoá đơn và khai thuế giá trị gia tăng.

Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn

Quyết toán thuế TNDN, TNCN

Tư vấn và cân đối số liệu lợi nhuận doanh nghiệp

Tư vấn và lập bảng lương công ty

Hướng dẫn sắp xếp và lưu chứng từ, hoá đơn rõ ràng

Đại diện làm việc với cơ quan quản lý thuế

Hoá đơn điện tử

Phạm vi dịch vụ

Quét mã QR để kết nối với chúng tôi

Quét mã QR để kết nối với Luật sư