• hello@voconsultants.vn
  • (+84) 909 865 891

Hợp đồng

Quan hệ hợp đồng là quan hệ thông dụng và phổ biến xuất hiện thường ngày dưới các hình thức văn bản, lời nói hoặc hành vi cụ thể. Theo khái niệm tổng quát tại điều 385 Bộ luật dân sự 2015 “Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự”. Từ đây có thể thấy, pháp luật đề cao “sự thoả thuận của các bên” trong quan hệ hợp đồng. Tuy nhiên, sự thoả thuận này không được trái với quy định pháp luật. Đây cũng là lý do mà theo pháp luật chuyên ngành, với mỗi lĩnh vực, sẽ có những ràng buộc khác nhau cho từng loại hợp đồng tương ứng. Các chủ thể tham gia vào quan hệ hợp đồng cần có sự hiểu biết về quy định pháp luật, để tránh hoặc tự dự báo trước những rủi ro có thể sảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Chính vì quan hệ hợp đồng là quan hệ thông dụng, bao trùm mọi lĩnh vực trong đời sống của cá nhân, doanh nghiệp mà các rủi ro phát sinh từ các quan hệ hợp đồng cũng vô cùng đa dạng và phong phú.

Luật sư

Hợp đồng

Dịch vụ Luật sư

Soạn thảo, rà soát, dự báo các rủi ro theo hợp đồng trên cơ sở các yêu cầu của hàng theo quy định của pháp luật;

Tư vấn các quy định của pháp luật và việc áp dụng trong thực tiễn liên quan đến các điều khoản trong các loại hợp đồng của doanh nghiệp

Nghiên cứu tài liệu liên quan, tìm hiểu thông tin liên quan về các bên từ đó đưa ra giải pháp tư vấn tối ưu cho việc soạn thảo và ký kết hợp đồng, đảm bảo lợi ích tối đa cho doanh nghiệp và cân bằng được lợi ích của các bên trong hợp đồng.

Tham gia đàm phán, thương thảo để thực hiện ký kết; thực hiện; thay đổi, bổ sung và chấm dứt thực hiện hợp đồng.

Tư vấn, đại diện khách hàng giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng.

Xét theo các quan hệ hợp đồng cụ thể, dịch vụ pháp lý hợp đồng tại Võ Consultants cung cấp dịch vụ đa dạng từ hợp đồng dân sự; hợp đồng kinh tế; hợp đồng tư; hợp đồng cung ứng dịch vụ; hợp đồng uỷ quyền; hợp đồng lao động; hợp đồng liên doanh; hợp đồng bảo mật thông tin; hợp đồng mua bán, chuyển nhượng bất động sản; và các loại hợp đồng khác…

Quét mã QR để kết nối với Luật sư