• hello@voconsultants.vn
  • (+84) 909 865 891

Điều kiện thành lập công ty du lịch lữ hành

Index

Với lợi thế là một đất nước có nhiều thắng cảnh du lịch, những năm gần đây, Việt Nam thu hút rất nhiều khách du lịch và việc kinh doanh du lịch lữ hành cũng ngày càng có những bước tiến vượt bậc. Đây được xem là một lĩnh vực kinh doanh tiềm năng và mang lại rất nhiệu lợi nhuận khủng. Chính vì thế mà nhu cầu thành lập và vận hành các công ty du lịch lữ hành ngày càng tăng cao. Bài viết dưới đây Võ Consultants sẽ đem tới thông tin về điều kiện thành lập công ty du lịch lữ hành.

Khái niệm cơ bản

Du lịch lữ hành là gì?

Du lịch và lữ hành luôn luôn là hai hoạt động mang tính chất song song và bổ trợ cho nhau. Đây là hình thức du lịch được tổ chức với những chuyến đi xa theo tour, có đơn vị tổ chức và hổ trợ khách hàng trong suốt chuyến đi có thể là một công ty vừa tổ chức du lịch vừa kèm theo việc lo dịch vụ ăn uống, nghỉ ngơi, cả phương tiện di chuyển.

Kinh doanh du lịch lữ hành là gì?

Căn cứ theo quy định tại khoản 9 Điều 3 Luật du lịch 2017: “Kinh doanh du lịch lữ hành là việc xây dựng, bán và tổ chức thực hiện một phần hoặc toàn bộ chương trình du lịch cho khách du lịch”

Phạm vi kinh doanh dịch vụ lữ hành cũng được quy định cụ thể tại Điều 30 Luật du lịch 2017: 

“1. Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa phục vụ khách du lịch nội địa. 

2.Kinh doanh lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài. 

3.Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế và dịch vụ lữ hành nội địa, trừ trường hợp

4.Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, trừ trường hợp có quy định khác trong điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.”

Kinh doanh du lịch lữ hành là một lĩnh vực kinh tế kinh doanh đặc trưng và mang về nhiều lợi nhuận, lợi ích kinh tế cho ngành du lịch nói chung. Tuy nhiên, để có thể kinh doanh được lĩnh vực này, chủ thể kinh doanh buộc phải tuân thủ theo các điều kiện cụ thể theo quy định của pháp luật.

Quy định của pháp luật về điều kiện thành lập công ty du lịch lữ hành

Kinh doanh lữ hành là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Cho nên muốn thành lập công ty kinh doanh loại hình này cần đáp ứng những điều kiện nhất định. Kinh doanh du lịch lữ hành có hai hình thức khác nhau là Công ty du lịch lữ hành nội địa và Công ty du lịch lữ hành Quốc tế. Hai hình thức sẽ có những điều kiện khác nhau để thành lập và xin cấp giấy phép kinh doanh. 

Công ty du lịch lữ hành nội địa
Điều kiện thành lập công ty du lịch lữ hành nội địa

Căn cứ vào khoản 1 Điều 31 Luật du lịch 2017 quy định: “1. Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa bao gồm: a) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; b) Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa tại ngân hàng; c) Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa.”

Trong đó,

Thứ nhất: về người quản lý. Người điều hành doanh nghiệp du lịch lữ hành khi thành lập phải có ít nhất 3 năm hoạt động trong lĩnh vực này và phải tốt nghiệp chuyên ngành lữ hành tối thiểu ở bậc trung cấp. Và phải được đào tạo các chuyên ngành cụ thể được quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL, nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa bao gồm các nội dung đào tạo được quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật Du lịch 2017.\

Thứ hai: về vốn ký quỹ. Căn cứ tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định 168/2017/NĐ-CP, Sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 nghị định 94/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 28/10/2021: “1. Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa: 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng.

Thủ tục và quy trình xin cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành nội địa

Để thành lập công ty du lịch lữ hành nội địa, cần thực hiện những bước sau:

b.1/ Hồ sơ:

Căn cứ tại khoản 1 Điều 32 Luật du lịch 2017 và Điểm d Khoản 2 Điều 18 Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL, hồ sơ thành lập công ty gồm:

“1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa bao gồm: a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định; b) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; c) Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành; d) Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành; đ) Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành quy định tại điểm c khoản 1 Điều 31 của Luật này.”

b.2/ Trình tự, thủ tục, thẩm quyền Cấp Giấp phép:

Căn cứ tại khoản 2 Điều 32 Luật du lịch 2017

“2. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa được quy định như sau: a) Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở; b) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh thẩm định và cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa. (được hướng dẫn bởi Điểm a Khoản 3 Điều 18 Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ ngày 01/02/2018)

Hồ sơ nộp tại: Tổng cục du lịch

Công ty du lịch lữ hành quốc tế

Kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện, là hình thức doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, bán và tổ chức tour du lịch cho khách nước ngoài vào Việt Nam hay khách Việt Nam đi nước ngoài.

Điều kiện thành lập công ty du lịch lữ hành quốc tế

Khoản 2 Điều 31 Luật du lịch 2017 quy định cụ thể điều kiện để thành lập công ty du lịch lữ hành quốc tế như sau:

“2. Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế bao gồm: a) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; b) Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tại ngân hàng; c) Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế.”

Trong đó,

Thứ nhất: về người thành lập, chủ thể của doanh nghiệp phải tốt nghiệp chuyên ngành lữ hành cấp bậc tối thiểu là cao đẳng và theo các chuyên ngành được quy định cụ thể tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ ngày 01/02/2018.

Người thành lập, chủ doanh nghiệp tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế. Trường hợp bằng tốt nghiệp không thể hiện chi tiết ngành nghề, chuyên ngành thì phải bổ sung bảng điểm tốt nghiệp hoặc văn bằng bất kỳ thể hiện chuyên ngành bằng các cụm từ: Du lịch, lữ hành, hướng dẫn du lịch…

Người thành lập, chủ doanh nghiệp phải có kinh nghiệm ít nhất 4 năm trong lĩnh vực sau: Quản lý hoạt động lữ hành; Hướng dẫn du lịch; Quảng bá, xúc tiến du lịch; Xây dựng và điều hành chương trình du lịch; Nghiên cứu, giảng dạy về lữ hành, hướng dẫn du lịch. 

Nếu không thuộc đối tượng, doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép kinh doanh trong thời gian chưa quá 12 tháng tính đến thời điểm xin cấp lại giấy phép. 

Không thuộc đối tượng, doanh nghiệp thực hiện kinh doanh lữ hành quốc tế sai pháp luật, bị xử phạt hành chính chưa quá 12 tháng tính đến thời điểm xin cấp lại giấy phép. 

Thứ hai:  về mức ký quỹ. Căn cứ tại khoản 2 Nghị định 168/2017/NĐ-CP, Sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 nghị định 94/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 28/10/2021 như sau: “2. Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế: a) Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng; b) Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng; c) Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng”.

Đối với công ty du lịch lữ hành quốc tế có các điều kiện để thành lập khác như sau:

  • Đối với các công ty du lịch lữ hành quốc tế, hướng dẫn viên phải là công dân Việt Nam. 
  • Công ty du lịch lữ hành quốc tế phải có ít nhất 3 hướng dẫn viên có thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế. 
  • Hỗ trợ khách du lịch nước ngoài vào Việt Nam và khách du lịch Việt Nam ra nước ngoài các vấn đề liên quan đến xuất nhập cảnh, hải quan. 
  • Công ty kinh doanh tour lữ hành quốc tế đăng ký hoạt động trong phạm vi đưa khách du lịch Việt Nam ra nước ngoài phải có trách nhiệm mua bảo hiểm cho khách hàng trong thời gian tham gia chương trình du lịch.
Thủ tục và quy trình xin cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành quốc tế
b.1/ Hồ sơ:

Căn cứ tại khoản 1 Điều 33 Luật du lịch 2017 quy định:

“1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế bao gồm: a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định; b) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; c) Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành; d) Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành quy định tại điểm c khoản 2 Điều 31 của Luật này; đ) Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.”

b.2/ Trình tự, thủ tục, thẩm quyền Cấp Giấp phép:

Căn cứ tại khoản 2 Điều 33 Luật du lịch 2017

“2. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được quy định như sau: a) Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế nộp 01 bộ hồ sơ đến Tổng cục Du lịch; b) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Du lịch thẩm định, cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp và thông báo cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mẫu Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế (được hướng dẫn bởi Điểm b Khoản 3 Điều 18 Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ ngày 01/02/2018)

Hồ sơ nộp tại: Tổng cục du lịch nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Trên đây là các chia sẻ của Luật sư, mang tính chất cung cấp thông tin không nhằm mục đích tư vấn và không phải là ý kiến tư vấn, Võ Consultants không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp. 

Đối với từng trường hợp cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Võ Consultants để được tư vấn chi tiết. 

Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp: 0909 865 891 – 0901 476 391 

Hoặc gửi yêu cầu qua địa chỉ email: hello@voconsultants.vn 

Địa chỉ văn phòng làm việc: Tầng 8, Toà nhà Callary, số 123 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Trân trọng./.

Author

Author

Lawyer Vo Thi Man

Scan the QR code to connect with us

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x