• hello@voconsultants.vn
  • (+84) 909 865 891

Thuế

Các quy định pháp luật về thuế tại Việt Nam được quy định tại Luật quản lý thuế 2019 có hiệu lực từ 01/07/2020, theo đó cũng được hướng dẫn chi tiết tại các nghị định và thông tư. Tuy nhiên việc hiểu, áp dụng cũng như tuân thủ pháp luật thuế tại Việt Nam luôn là nỗi lo lắng của các cá nhân, doanh nghiệp. Để thực hiện nghĩa vụ thuế tốt thì các tổ chức, cá nhân phải biết các quyền và nghĩa vụ của mình cần phải thực hiện những gì, như thế nào liên quan đến pháp luật thuế. Vì vậy, hiểu biết về pháp luật thuế sẽ tối ưu được các quyền lợi, lợi ích, lợi thế kinh doanh của doanh nghiệp.

Võ & Cộng Sự được xây dựng là một đơn vị công cấp bao quát các dịch vụ pháp lý chuyên sâu kết hợp với các dịch vụ về kế toán, đại lý thuế. Vì vậy chúng tôi tự tin cung cấp dịch tư vấn pháp luật thuế chuyên sâu cho doanh nghiệp, cá nhân.

Luật sư

Thuế

Dịch vụ Luật sư

Tư vấn chuyên sâu pháp luật về thuế cho doanh nghiệp; nhà đầu tư là cá nhân, tổ chức nước ngoài; tổ chức, cá nhân Việt Nam;

Rà soát các nghĩa vụ đóng thuế của khách hàng theo yêu cầu của cơ quan nhà nước;

Luật sư tranh tụng tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng trong các vụ kiện hành chính liên quan đến thuế.

Tư vấn, dự trù các nghĩa vụ thuế khi khách hàng thực hiện các dự án đầu tư, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng bất động sản.

Thực hiện các thủ tục khiếu nại, khởi kiện phát sinh từ hoạt động quản lý thuế từ cơ quan nhà nước.

Quét mã QR để kết nối với Luật sư