• hello@voconsultants.vn
  • (+84) 909 865 891

Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp

  • Thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam;
  • Đăng ký thẻ tạm trú;
  • Đăng ký mã vạch;
  • Chữ ký số, hóa đơn điện tử.

Dịch vụ Luật sư

Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ tư vấn pháp lý trong quá trình hoạt động của các doanh nghiệp tại Việt Nam từ các vấn đề quản trị nội bộ, hoạt động kinh doanh tới các giao dịch thương mại và đầu tư là một lĩnh vực tư vấn pháp lý tại Võ Consultants Đội ngũ luật sư ở Võ Consultants có nhiều năm kinh nghiệm, làm việc cho các công ty, tập đoàn lớn. Họ có thể đưa ra các giải pháp toàn diện và hiệu quả cho doanh nghiệp trong việc giải quyết các vấn đề pháp lý chung, cũng như các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động, giao dịch của doanh nghiệp.

Quét mã QR để kết nối với chúng tôi

Quét mã QR để kết nối với Luật sư