• hello@voconsultants.vn
  • (+84) 909 865 891

Đầu tư và doanh nghiệp

Luật sư

Đầu tư và Doanh nghiệp

Pháp luật đầu tư và doanh nghiệp tại Việt Nam trong những năm gần đây đã có sự thay đổi lớn. Luật doanh nghiệp 2020 và Luật đầu tư 2020 cùng có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 theo đó có những thay đổi phù hợp với xu hướng mở cửa của nền kinh tế Việt Nam hiện tại. Những đạo luật đánh dấu sự quyết tâm cải cách pháp luật doanh nghiệp đầu tư; Đơn giản hoán các thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư nhằm tạo thuận lợi tối đa cho quá trình gia nhập thị trường, thể hiện ý chí của cộng đồng kinh doanh.

Tuy nhiên, một trong những vấn đề tồn tại đang gây nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp và đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài, đó là tình trạng còn tồn tại “giấy phép con”, và sự chồng chéo ở các pháp luật chuyên ngành, khiến cho doanh nghiệp vô tính, cố ý có những sai phạm, dẫn đến những hệ quả không tốt cho doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhá nước. 

Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp, Đầu tư để có thể tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, ngoài việc am hiểu các quy định pháp luật doanh nghiệp và đầu tư còn phải có kiến thức chuyên sâu về pháp luật chuyên ngành cụ thể theo từng hoạt động đặc thù của doanh nghiệp; Cơ chế quản trị nội bộ doanh nghiệp cũng như hoạt động vận hành thực tế của doanh nghiệp.

 

Dịch vụ Luật sư

Tư vấn, thực hiện thủ tục thành lập, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nội dung đăng ký đầu tư ;

Tư vấn, rà soát tuân thủ về điều kiện kinh doanh, điều kiện đầu tư;

Tư vấn và thực hiện thủ tục xin cấp phép giấy phép con cho Doanh nghiệp;

Cung cấp gói tư vấn thường xuyên chuyên về luật doanh nghiệp và đầu tư;

Cung cấp gói training luật doanh nghiệp và Luật đầu tư cho bộ phận pháp chế nội bộ của doanh nghiệp;

Tư vấn soạn thảo, rà soát hợp đồng đầu tư, hợp đồng góp vốn, hợp đồng hợp tác kinh doanh, điều lệ, văn bản nội bộ doanh nghiệp;

Tư vấn, thực hiện các thủ tục minh bạch thông tin, tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông đối với Công ty cổ phần, Công ty đại chúng.

Các nội dung khác về pháp luật doanh nghiệp, pháp luật đầu tư khách theo yêu cầu của Khách hàng.

Quét mã QR để kết nối với Luật sư