• hello@voconsultants.vn
  • (+84) 909 865 891

Đầu tư ra nước ngoài

Luật sư

Đầu tư ra nước ngoài

Đầu tư ra nước ngoài trong những năm gần đây tăng mạnh, mang lại nguồn ngoại tệ lớn cho Việt Nam. Theo thông tin từ Bộ kế hoạch và đầu tư, 8 tháng đầu năm 2021, tổng số vốn đầu tư ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 575 triệu USD, tăng 74,1% so với năm 2020.

Theo quy định pháp luật hiện nay, Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo các hình thức sau đây vẫn phải thực hiện thủ tục cấp phép đầu tư ra nước ngoài: • Thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư; • Đầu tư theo hình thức hợp đồng ở nước ngoài; • Góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế ở nước ngoài để tham gia quản lý tổ chức kinh tế đó; • Mua, bán chứng khoán, giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài; • Các hình thức đầu tư khác theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư.

Tương tự như các dự án đầu tư tại Việt Nam, các dự án đầu tư ra nước ngoài cũng được phân thành nhiều loại, căn cứ vào ngành nghề đầu tư, số vốn đầu tư mà các thủ tục xin cấp phép có những khác biệt. Không ít doanh nghiệp trong nước lúng túng trong việc thực hiện thủ tục, thậm chí là không thực hiện thủ tục cấp phép cũng như báo cáo hoạt động đầu tư ra nước ngoài. Việc này dẫn đến doanh nghiệp trong nước không đủ chứng từ pháp lý để thực hiện việc chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài cũng như chuyển lợi nhuận về nước trong quá trình thực hiện dự án. Và cũng không ít doanh nghiệp chịu thiệt hại về tài chính khi phải gánh chịu các khoản phạt vi phạm hành chính vì không tuân thủ quy định pháp luật. Vì vậy, việc am hiểu và tuân thủ các quy định pháp luật về đầu tư ra nước ngoài là điều hết sức cần thiết, giúp bản thân doanh nghiệp tránh khỏi những rủi ro không đáng có và hơn hết được pháp luật thừa nhận và bảo vệ.

Tư vấn các vấn đề pháp luật về hoạt động đầu tư ra nước ngoài;

Tư vấn, thực hiện thủ tục báo cáo dự án đầu tư ra nước ngoài;

Tư vấn việc chuyển vốn đầu tư, chuyển lợi nhuận từ nước ngoài về Việt Nam;

>Tư vấn, thực hiện thủ tục cấp phép, thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài dự án thuộc diện phải có quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài;

Tư vấn, thực hiện thủ tục cấp phép, thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài dự án không thuộc diện phải có quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài;

Tư vấn pháp lý về việc sử dụng lao động Việt Nam làm việc tại nước ngoài.

Dịch vụ Luật sư

Quét mã QR để kết nối với Luật sư