• hello@voconsultants.vn
  • (+84) 909 865 891

Đất đai – Nhà ở

Luật sư

Đất đai - Nhà ở

“Đất đai- nhà ở” có thể nói là những tài sản có giá trị rất cao tại Việt Nam hiện nay. Quan hệ pháp luật đất đai – nhà ở xuất hiện ở mỗi cá nhân, tổ chức với mọi tầng lớp trong xã hội. Và quy phạm pháp luật, Đất đai và nhà ở được điều chỉnh bởi 02 nhóm văn bản pháp luật khác nhau.

Đối với đất đai, bao gồm: Quan hệ về đất đai giữa nhà nước và người sử dụng đất như giao đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, giải quyết các tranh chấp về đất đai; Quan hệ giữa những người sử dụng đất với nhau như chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, thế chấp quyền sử dụng đất thì được điều chỉnh bởi Luật đất đai và các nghị định, thông tư hướng dẫn Luật đất đai.

Đối với nhà ở, bao gồm các quy định về sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở; giao dịch về nhà ở; quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam thì được điều chỉnh bởi Luật nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành dưới luật.

Và cũng vì đây là quan hệ pháp luật xuất hiện trong mọi hoạt động xã hội và các quy định pháp luật về quan hệ khá phức tạp, khiến cho mọi tổ chức, cá nhân lúng túng và khó khăn khi áp dụng. Điều này gây ra không ít rủi ro cho những các bên khi tham gia vào quan hệ pháp luật này.

Luật sư tư vấn các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, nhà ở; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản gắn liền với đất

Tư vấn các quy định về sở hữu quyền sử dụng đất, nhà ở của người nước ngoài tại Việt Nam;

Tư vấn thủ tục khiếu nại, khởi kiện phát sinh từ quan hệ đất đai, nhà ở;

Cung cấp dịch vụ Luật sư tranh tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng đối với các tranh chấp phát sinh từ quan hệ đất đai, nhà ở.

Tư vấn thủ tục chuyển nhượng, chuyển đổi, tặng cho, thừa kế, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, nhà ở;

Soạn thảo các văn bản, hợp đồng liên quan đến quyền sử dụng đất, nhà ở;

Tư vấn các nghĩa vụ về thuế liên quan đến quyền sử dụng đất, nhà ở.

Tư vấn, thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến giấy phép xây dựng, thủ tục hoàn thành công trình xây dựng; Các thủ tục hành chính khác liên quan.

Dịch vụ Luật sư

Quét mã QR để kết nối với Luật sư