• hello@voconsultants.vn
  • (+84) 909 865 891

Chuyên viên pháp lý Huỳnh Quang Khải

Số điện thoại

0849558973

Email

khai.hq@voconsultants.vn

Chuyên viên pháp lý

Huỳnh Quang Khải

Chuyên viên pháp lý Huỳnh Quang Khải tốt nghiệp cử nhân luật tại Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Quang Khải làm nhân viên pháp lý doanh nghiệp cho một công ty có hơn 20 văn phòng tại Việt Nam. Quang Khải đã phát triển nhiều kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm từ khi học Đại học Luật và được tiếp xúc với việc áp dụng Luật Doanh nghiệp cũng như Luật Lao động.

Với vai trò là người điều hành Pháp chế, Quang Khải sẽ tiếp tục cống hiến và hỗ trợ Công ty phát triển và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ đó, cung cấp cho khách hàng những kinh nghiệm quý báu.

Luật sư Huỳnh Quang Khải phụ trách việc xin giấy phép các thủ tục hành chính, tư vấn các hoạt động kinh doanh cũng như trong lĩnh vực lao động.

Đào tạo

  • Cử nhân Luật, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Có kinh nghiệm hành nghề trong các lĩnh vực: xin các loại giấy phép hành chính và tư vấn các hoạt động kinh doanh.
  • Có kinh nghiệm hành nghề trong các lĩnh vực: giải quyết các tranh chấp phát sinh từ lĩnh vực hợp đồng, lao động.

Ngôn ngữ

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Châm ngôn tâm đắc

Quét mã QR để kết nối với Luật sư