• hello@voconsultants.vn
  • (+84) 909 865 891

Chuẩn bị xét xử và xét xử sơ thẩm vụ án dân sự

Index

Trong giải quyết vụ án dân sự, sau khi vụ án dân sự được thụ lý theo quy định pháp luật, vụ án sẽ được chuyển qua giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm. Trong giai đoạn này, các bên có quyền và nghĩa vụ cung cấp đầy đủ các chứng cứ, trình bày và làm rõ với Toà án tất cả những nội dung liên quan đến vụ án để Toà có cơ sở xem xét, giải quyết tranh chấp giữa các bên.

Thời gian chuẩn bị xét xử vụ án dân sự sơ thẩm:

Theo quy định tại Điều 203 BLTTDS, thời gian chuẩn bị xét xử sơ thẩm đối với vụ án dân sự là 04 tháng kể từ ngày thụ lý vụ án, trong trường hợp vụ án phức tạp, sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì Toà án có thể gia hạn thời gian chuẩn bị xét xử sơ thẩm này là 02 tháng. Trường hợp có quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án thì thời hạn chuẩn bị xét xử được tính lại kể từ ngày quyết định tiếp tục giải quyết vụ án của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

Thực tiễn giải quyết vụ án dân sự hiện nay tại Toà án nhân dân các cấp gần như luôn kéo dài hơn so với khoản thời gian theo quy định pháp luật. Đối với các vụ án liên quan đến quyền lợi của nhiều bên, cũng như phải có ý kiến từ các bên thứ ba liên quan, các cơ quan ban ngành thì thời gian sẽ càng kéo dài. Không ít vụ án, ra quyết định tạm đình chỉ đế vài lần và kéo dài đến hàng vài năm, dẫn đến khả năng thi hành án, cũng như sự xuyên suốt về thông tin của vụ án bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Thủ tục hòa giải:

Trừ trường hợp vụ án dân sự không được hòa giải gồm (1) yêu cầu bồi thường liên quan đến tài sản nhà nước; (2) Những vụ án phát sinh từ giao dịch dân sự vi phạm điều cấm của luật hoặc trái đạo đức xã hội và những vụ án dân sự không hòa giải được gồm (1) Bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn cố tình vắng mặt; (2) Đương sự không thể tham gia hòa giải được vì có lý do chính đáng, (3) Đương sự là vợ hoặc chồng trong vụ án ly hôn là người mất năng lực hành vi dân sự, (4) Một trong các đương sự đề nghị không tiến hành hòa giải; Hoặc vụ án được giải quyết theo thủ tục rút gọn. Trong thời gian chuẩn bị xét xử vụ án sơ thẩm, Tòa án sẽ tiến hành triệu tập các bên, tiến hành hòa giải để các bên thỏa thuận với nhau về việc giải quyết vụ án. Đồng thời tại buổi hòa giải, tòa án cũng thông báo việc kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ liên quan đến vụ án hoặc đối với vụ án không tiến hành hòa giải như các trường hợp trên thì toà án chỉ tiến hành việc thông báo kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ liên quan đến vụ án mà không tiến hành hòa giải.

Một trong các quyết định của Toà án trong quá trình chuẩn bị xét xử vụ án dân sự:

Tuỳ theo kết quả của việc hoà giải giữa các đương sự, cũng như các sự kiện khác phát sinh trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án dân sự, thẩm phán sẽ ra một trong các quyết định sau:

  • Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự: 

Trong trường hợp hai bên đương sự có thể thỏa thuận với nhau việc giải quyết toàn bộ vụ án, Tòa án sẽ lập biên bản hoà giải thành giữa các đương sự. Sau 07 ngày, nếu một hoặc các bên không có ý kiến thay đổi thì Thẩm phán sẽ ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự và gửi quyết định đó cho các đương sự, viện kiểm sát nhân dân cùng cấp trong vòng 05 ngày làm việc.

Khác với bản án sơ thẩm, công nhận sự thỏa thuận của các đương sự sẽ có hiệu lực ngay sau khi phát hành và không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm mà chỉ có thể bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm nếu có căn cứ cho rằng có sự nhầm lẫn, lừa dối, đe dọa, cưỡng ép hoặc vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội.

  • Tạm đình chỉ vụ án dân sự;

Khi phát sinh các sự kiện pháp lý theo quy định tại điều 214 BLTTDS, Tòa án sẽ ra quyết định tạm đình chỉ vụ án dân sự và thông báo cho các đương sự, viện kiểm sát cùng cấp trong vòng 03 ngày làm việc tính từ ngày có quyết định.

Khi các sự kiện pháp lý dẫn đến vụ án bị đình chỉ không còn nữa, thì trong vòng 03 ngày làm việc, Tòa án sẽ ra quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự.

  • Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự;

Khi phát sinh các sự kiện pháp lý theo quy định tại điều 217 BLDS, Tòa án sẽ ra quyết định đình chỉ vụ án dân sự và thông báo cho các đương sự, viện kiểm sát và Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp. Khác với tạm đình chỉ vụ án dân sự, khi đình chỉ vụ án dân sự, Tòa án sẽ xóa tên vụ án trong sổ thụ lý và trả lại hồ sơ khởi kiện cho người khởi kiện. Người khởi kiện không có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết lại vụ án đã đình chỉ nếu không có sự thay đổi về nguyên đơn, bị đơn, quan hệ pháp luật tranh chấp trừ các trường hợp theo quy định tại khoản 3 Điều 192, điểm c khoản 1 Điều 217 BLTTDS.

  • Đưa vụ án ra xét xử;

Trường hợp không rơi vào sự kiện pháp lý dẫn đến Toà án phải ra quyết định công nhận sự thỏa thuận giữa các đương sự, đình chỉ vụ án dân sự hoặc tạm đình chỉ vụ án dân sự. Trong thời hạn chuẩn bị xét xử vụ án sơ thẩm, Tòa án sẽ ra quyết định đưa vụ án ra xét xử, và sẽ tiến hành mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án trong vòng 01 tháng tính từ ngày ra quyết định hoặc tối đa 02 tháng nếu có lý do chính đáng dẫn đến việc kéo dài.

Sau khi mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án dân sự, Tòa án sẽ căn cứ vào hồ sơ vụ án, các nội cung các bên trình bày trước tòa để tuyên án.

Bản án sơ thẩm có thể bị kháng cáo bởi các bên đương sự hoặc/và kháng nghị của Viện kiểm sát cùng cấp, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp; trong trường hợp này bản án sơ thẩm chưa có giá trị thi hành án (trừ các trường hợp thi hành án ngay theo quy định pháp luật), mà theo đó, Toà án cấp sơ thẩm sẽ xem xét đơn kháng cáo, kháng nghị để chuyển cho Tòa án nhân dân cấp trên trực tiếp xét xử sơ thẩm vụ án.

Đối với bản án sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật, đương sự tiếp tục thực hiện các thủ tục hoàn tất án phí, và các thủ tục tại cơ quan thi hành án để yêu cầu thi hành bản án.

Author

Author

Lawyer Vo Thi Man

Scan the QR code to connect with us

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x