• hello@voconsultants.vn
  • (+84) 909 865 891

Voconsultants Ms

Voconsultants Ms

Nên rút bảo hiểm xã hội 1 lần hay chờ lương hưu?

Việc rút bảo hiểm xã hội một lần đồng nghĩa với việc người lao động có nguy cơ không đủ điều kiện nhận lương hưu để đảm bảo cuộc sống trong tương lai. Cũng chính vì vậy mà không ít người lao động thắc mắc “Nên rút bảo hiểm xã hội 1 lần để giải quyết khó khăn trước mắt hay nên chờ để hưởng lương hưu, có nguồn thu nhập khi về già?”

Xem thêm »