• hello@voconsultants.vn
 • (+84) 909 865 891

03 nhóm đối NLĐ được hỗ trợ khó khăn do đại dịch COVID -19

Index

03 nhóm đối tượng người lao động (NLĐ) được hỗ trợ khó khăn do đại dịch COVID -19 theo quy định của Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/07/2021 và Quyết định số 23/2021/QĐ/-TTg ngày 07/07/2021.

Nhóm 1: NLĐ tạm hoãn thực hiện Hợp đồng lao động (HĐLĐ), nghỉ việc không lương vì người sử dụng lao động (NSDLĐ) phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19.

Điều kiện được hưởng hỗ trợ:

 • HĐLĐ có hiệu lực trong thời gian tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương;
 • Thời điểm, thời gian hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương: từ 15 ngày liên tục, tính từ 01/05/2021 đến hết ngày 31/12/2021.
 • Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương.

Mức hỗ trợ:

 • NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương từ 15 ngày liên tục đến dưới 30 ngày liên tục: 1.855.000 đồng/người
 • NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương từ 30 ngày liên tục: 3.710.000 đồng/người

Ngoài mức trên sẽ được hỗ trợ thêm:

 • 1.000.000 đồng/người đối với NLĐ mang thai.
 • 1.000.000 đồng/trẻ em đối với NLĐ nuôi con dưới 6 tháng (chỉ hỗ trợ 1 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em).

Phương thức chi trả: Trả 1 lần cho người lao động

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ:

 • Bản sao thoả thuận tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương;
 • Danh sách người lao động (NSDLĐ đề nghị cơ quan bảo hiểm xác nhận theo mẫu 05 của QĐ23/2021/QĐ-TTg).
 • Bản sao y Giấy tờ chứng minh NLĐ đang mang thai, nuôi con dưới 6 tuổi. (Áp dụng cho NLĐ là phụ nữ mang thai, NLĐ nuôi con dưới 6 tuổi)

Quy trình thủ tục:

Bước 1: NSDLĐ nộp mẫu 05 của QĐ23/2021/QĐ-TTg đến Cơ quan Bảo hiểm xã hội để xác nhận NLĐ tham gia bảo hiểm.

Thời gian xử lý: trong vòng 02 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ

Bước 2: NSDLĐ gửi Hồ sơ đề nghị hỗ trợ như trên đến UBND quận/huyện nơi đặt trụ sở chính.
Thời gian xử lý: Trong vòng 04 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ

Nhóm 2: NLĐ ngừng việc

Điều kiện được hưởng hỗ trợ:

 • Làm việc theo chế độ Hợp đồng bị ngừng theo khoản 3 điều 99 BLLĐ
 • Và, thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong khu vực phong toả từ 14 ngày trong thời gian từ 01/05/2021 đến hết ngày 31/12/2021
 • Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm ngừng việc.

Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người.

Ngoài mức trên sẽ được hỗ trợ thêm:

 • 1.000.000 đồng/người đối với NLĐ mang thai.
 • 1.000.000 đồng/trẻ em đối với NLĐ nuôi con dưới 6 tuổi (chỉ hỗ trợ 1 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em).

Phương thức chi trả: Trả 1 lần cho người lao động Hồ sơ đề nghị hỗ trợ:

 Hồ sơ đề nghị hổ trợ:

 • Bản sao văn bản yêu cầu cách ly
 • Danh sách người lao động (NSDLĐ đề nghị cơ quan bảo hiểm xác nhận theo mẫu 06 của QĐ23/2021/QĐ-TTg)
 • Bản sao y Giấy tờ chứng minh NLĐ đang mang thai, nuôi con dưới 6 tuổi (Áp dụng cho NLĐ là phụ nữ mang thai, NLĐ nuôi con dưới 6 tuổi).

Quy trình thủ tục:

Bước 1: NSDLĐ nộp mẫu 06 theo QĐ23/2021/QĐ-TTg đến Cơ quan Bảo hiểm xã hội để xác nhận NLĐ tham gia bảo hiểm.

Thời gian xử lý: trong vòng 02 ngày làm việc

Bước 2: NSDLĐ gửi Hồ sơ đề nghị hỗ trợ như trên đến UBND quận/huyện nơi đặt trụ sở chính chậm nhất đến hết ngày 31/01/2022.

Thời gian xử lý: 04 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ. Trong vòng 02 ngày từ ngày nhận được kinh phí, NSDLĐ thực hiện chi trả cho NLĐ

Nhóm 3: Người lao động chấm dứt HĐLĐ

Điều kiện được hưởng hỗ trợ:

 • Chấm dứt HĐLĐ vì NSDLĐ phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.
 • Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động;
 • Chấm dứt HĐLĐ trong thời gian từ 01/05/2021 đến hết ngày 31/12/2021, trừ các trường hợp: (1) NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái luật; (2) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.

Mức hỗ trợ: 3.710.000 đồng/người.

Ngoài mức trên sẽ được hỗ trợ thêm:

 • 1.000.000 đồng/người đối với NLĐ mang thai.
 • 1.000.000 đồng/trẻ em đối với NLĐ nuôi con dưới 6 tuổi (chỉ hỗ trợ 1 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em).

Phương thức chi trả: Trả 1 lần cho người lao động

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ:

 • Đề nghị hỗ trợ theo mẫu số 07 của QĐ23/2021/QĐ-TTg;
 • Một trong các giấy tờ sau: Bản sao HĐLĐ đã thực hiện xong hoặc Quyết định thôi việc hoặc Thông báo, thoả thuận chấm dứt Hợp đồng lao động.
 • Bản sao Sổ BHXH hoặc xác nhận về việc tham gia BHXH bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp.
 • Bản sao y Giấy tờ chứng minh NLĐ đang mang thai, nuôi con dưới 6 tuổi (Áp dụng cho NLĐ là phụ nữ mang thai, NLĐ nuôi con dưới 6 tuổi).

Quy trình thủ tục:

NLĐ nộp hồ sơ trên đến Trung tâm dịch vụ và việc làm thuộc Sở LĐ-TB&XH nơi người lao động chấm dứt HĐLĐ chậm nhất đến hết ngày 31/01/2022.

Trước ngày 05 hoặc ngày 20 hằng tháng, Trung tâm dịch vụ và việc làm thuộc Sở LĐ-TB&XH gửi danh sách NLĐ đủ điều kiện hỗ trợ lên Sở LĐ-TB&XH.

Trong vòng 02 ngày làm việc từ ngày nhận được danh sách, Sở LĐ-TB&XH thẩm định và trình HS UBND tỉnh/TP trực thuộc trung ương. UBND tỉnh/ TP trực thuộc trung ương phê duyệt và chỉ đao chi trả trong 03 ngày làm việc.

Ngoài hình thức nộp hồ sơ trực tiếp theo quy định tại nêu trên, NSDLĐ và NLĐ có thể nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ thông qua Cổng dịch vụ quốc gia https://ncovi.dichvucong.gov.vn/

Author

Author

Lawyer Vo Thi Man

Scan the QR code to connect with us

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x